Sayıştay raporu ortaya çıkardı: AKP’li Ümraniye Belediyesi’nden vakıf ve derneklere usulsüz tahsis

Sayıştay 2022 yılı denetim raporlarını yayınladı. Ümraniye Belediyesi’nin 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda dikkat çeken tespitlerde bulunuldu. Sayıştay raporunda, belediyenin mevzuatta yeri olmamasına karşın beş taşınmazını çeşitli dernek ve vakıflara usulsüz bir şekilde tahsis ettiğini tespit etti.

Raporda belediyeye mu¨lkiyetindeki tas¸ınmazların, dernek ve vakıflara 2886 sayılı Devlet I·hale Kanunu hu¨ku¨mlerine uygun olarak kiralama is¸lemi yapılarak kullandırılması gerektiği yönünde tavsiyede bulundu.

YANDAŞA USULSÜZ TAHSİS

Ümraniye Belediyesi, Türkiye Elektrik Dağıtım AS¸ (TEDAS¸) üzerinden özelleştirilerek Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığına satılan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AS¸ (BEDAS¸)’ye 48 adet taşınmazın tahsis edilmesini mevzuata aykırı buldu. Raporda şu ifadelere yer verildi: 

“Yapılan incelemede, tas¸ınmazların TEDAS¸’a devrine ilis¸kin yasal su¨rec¸leri is¸letilmeksizin I·darenin, 2013 yılından sonra 48 adet tas¸ınmazı trafo ins¸ası sebebiyle TEDAS¸ ve BEDAS¸’a tahsis ettigˆi tespit edilmis¸tir. Netice olarak, ne tahsis talebinde bulunan BEDAS¸ ne de adına tahsis yapılan kamu s¸irketi TEDAS¸, tahsis yapılabilecek kamu kurum ve kurulus¸u oldugˆundan adı gec¸en s¸irketlere yapılan tas¸ınmaz tahsisi mevzuata aykırıdır.”

BELEDİYE VERGİLERİ TAHSİS ETMEDİ

Sayıştay yaptığı incelemede tespit ettiği bir başka usulsüzlük ise belediyeye ait olan 122 bilbord ve 137 adet raketin ihale yapılmaksızın meclis tarafından karara bağlanan u¨cret tarifesinde yer alan bedeller kars¸ılıgˆında kullandırıldıgˆı ve bu kullanım ile tahakkuk eden ilan ve reklam vergilerinin tahsilatlarının yapılmaması olarak belirledi. Ayrıca, belediyenin mu¨lkiyetinde olan tas¸ınmazların is¸letme hakkı niteligˆindeki kiralamalarında kira bedellerinden Katma Degˆer Vergisi’nin (KDV) tahsil edilmediği tespit edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x